Bij de zoektocht naar hulp en mogelijkheden voor ondersteuning voor de patiënt en mantelzorger ben ik achter veel informatie gekomen. Deze informatie kan u wellicht ook helpen in het doolhof van verzekeringen, informatie en regelgeving. Misschien is er nog veel meer wat wij nog niet weten. Als u deze informatie met ons wilt delen, verzoeken wij u ons te mailen. 

Deze pagina zal blijven groeien om elkaar te helpen!

 

Voor dossieropbouw bij uw huisarts is het aan te raden bij elke stap die u neemt voor aanvraag van hulp en zorg dit uw huisarts melden

 

Hier onder wat praktische tips:

 

- Heeft u eraan gedacht dat u bij spraakproblemen een logopediste hulp van vragen?

 • U heeft hier geen verwijzing voor nodig van de huisarts, het is wel goed om bij uw zorgverzekering te vragen welke logopedisten een contract hebben met uw zorgverzekering en voor hoeveel behandelingen u een vergoeding kan krijgen.

 

- Heeft u eraan gedacht dat u een ergotherapeut kan aanvragen? Ze kunnen u ondersteuning geven door middel van advies bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ook kan een ergotherapeut u helpen met een rapport voor de gemeente als u een WMO aanvraag gaat doen voor aanpassingen in huis. 

 • U heeft hier geen verwijzing voor nodig van de huisarts, het is wel goed om bij uw zorgverzekering te vragen welke ergotherapeuten een contract hebben met uw zorgverzekering en voor hoeveel behandelingen u een vergoeding kan krijgen.

 

- Heeft u eraan gedacht dat u als patiënt bij een slechte motoriek meer afspraken bij de tandarts kan krijgen?

 • De tandarts kan met een verwijzing van uw huisarts meer vergoeding voor behandelingen voor u krijgen vanuit de zorgverzekering. Door motorische achteruitgang kan het zijn dat uw gebit hierdoor schade op kan lopen. Daarom kunt u in aanmerking komen voor meerdere controles bij uw tandarts of mondhygiënist.

 

- Heeft u er aan gedacht dat u hulp kan krijgen van een casemanager?

 • Een casemanager kan u helpen met praktische tips en inwinnen van informatie, aanvragen van WMO vergoedingen bij de gemeente of WLZ indicatie. Een casemanager vraagt u altijd aan via uw huisarts. De casemanager wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de patiënt. Het is verstandig om te kijken of er een casemanager beschikbaar is voor u welke bij een grotere instelling werkzaam is bijvoorbeeld een zorgorganisatie. De hulp aanvragen voor  bijvoorbeeld een ergotherapeut, fysiotherapie of persoonlijke begeleiding liggen dan vaker dichter binnen handbereik omdat er al connecties binnen de organisatie zijn. 

 

- Heeft u eraan gedacht dat u als mantelzorger ondersteuning kan krijgen? Informeer uw verzekering naar de mogelijkheden. 

 • u kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hulp in de huishouding of verzorging van de patiënt. Dit is vaak wel een tijdelijke ondersteuning van een aantal weken tot maanden. 

 

- Heeft u eraan gedacht dat u als mantelzorger vergoedingen en overige hulp kan krijgen?

 • Reiskosten, bemiddeling in wachttijden, cursus of coaching, en een kleine financiële bijdrage. Via uw zorgverzekering of casemanager kunt u hierover meer informatie krijgen. 

 

- Heeft u eraan gedacht dat als er aanpassingen in huis nodig zijn of overige hulp zoals ondersteuning in het huishouden of dagbesteding de mogelijkheid bestaat dat deze vergoed kunnen worden door de WMO?

 • Informeer uw gemeente naar de mogelijkheden. Doe deze aanvraag altijd samen met uw casemanager. Als er besloten wordt dat de gemeente bij u thuis komt heet dit het keukentafel gesprek.

 

-Heeft u er aan gedacht dat het mogelijk is om hulp te krijgen van een mantelzorgmakelaar?

 • De mantelzorgmakelaar heeft brede kennis van advies en regelgeving en kan de casemanager ondersteunen. Vergoeding voor een mantelzorgmakelaar komt bij sommige verzekeringen uit de aanvullende verzekering. Informeer uw verzekering naar de mogelijkheden. Daarnaast vergoeden sommige gemeente een mantelzorgmakelaar vanuit de WMO.

 

- Heeft u eraan gedacht dat u een WLZ aanvraag gaat doen, deze onomkeerbaar is?

 • Informatie over WLZ kunt u inwinnen bij de casemanager of mantelzorgmakelaar.
 • WLZ vergoeding kan in natura of PGB.
 • eigenbijdragen voor WLZ kunt u berekenen via CIZ.

 

- Heeft u eraan gedacht om voor naasten of kinderen een gesprek met een neuropsycholoog aan te vragen?

 • Neuropsycholoog heeft kennis van de werking van hersenen in combinatie met gedrag. Zo kunnen ze duidelijk uitleggen wat oorzaak en gevolg is van de schade in de hersenen van de patiënt. Hierdoor kunnen kinderen en naasten de patiënt wellicht beter begrijpen. Het is ook mogelijk dat een neuropsycholoog bij u thuis kan komen. 

 

- Heeft u eraan gedacht dat de brieven zoals wilsbekwaam en levenstestament op tijd te laten maken en de nodige informatie bekent te maken bij uw huisarts of naasten.

 

 

 

Verzekeren en Genetica - presentatie Lotgenotendag 2023

Divinas Studies - presntatie Lotgenotendag 2023

Tussenkop Steekwoorden

Wilsbekwaamheid

Levenstestament

Mantelzorg

WLZ

MGB

Wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid is een begrip op het snijvlak van ethiekfilosofiepsychologiegeneeskundegezondheidszorg en recht, en duidt op het vermogen van een menselijk individu om zelfstandig beslissingen te nemen, én de gevolgen van een bepaalde beslissing te kunnen overzien.Ieder menselijk individu is wilsbekwaam, tenzij een deskundig arts vaststelt dat een individu voor het nemen van een bepaalde beslissing in een bepaalde situatie wilsonbekwaam is. Wilsbekwaamheid impliceert dat een persoon over redelijke kennis van een bepaalde kwestie beschikt, en in staat is op een bepaald moment, onder bepaalde omstandigheden, de gevolgen van een handeling, situatie of besluitvorming te overzien.[Het vaststellen van de wilsbekwaamheid van een individu door een arts is gebonden aan de context waarbinnen door het individu wordt beslist; wat anderen van een beslissing vinden moet buiten beschouwing worden gelaten. Iemand met een verstandelijke handicap of bepaalde vorm van dementie, kan op een bepaald moment in een bepaalde situatie wilsbekwaam zijn, ook bij onderbewindstelling

Levenstestament

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde. De informatie over het levenstestament geldt dus ook voor de notariële volmacht.